Virksomhed

Sundhed og sikkerhed

Evoca Group: Vi beskytter og passer på vort mest værdifulde aktiv: vore medarbejdere

Certificeringen BS OHSAS 18001 bidrager til at reducere risikoen for arbejdsrelaterede ulykker, forbedre performancen og højne sikkerheden og sundheden i arbejdsmiljøet. 

Ud over kvalitetscertificeringen ISO 9001 og miljøcertificeringen ISO 14001, har Evoca Group indført et ledelsessystem for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, en frivillig standard, som lever op til de strenge krav, der stilles af internationale organisationer.

Evoca Group har valgt at efterleve denne specifikke standard, fordi den kompletterer vores mission: at fokusere på vores kunder (vha. kvalitetsprodukter), på vores medarbejdere (ved at stille et sikkert og sundt arbejdsmiljø til rådighed) og på miljøet (ved at anvende produktionsprocesser, der respekterer naturen og miljøet).

Et stort fokus på at skabe en kultur, der fokuserer på sikkerhed

BS OHSAS 18001-standarden stiller krav til etableringen af et ledelsessystem, der har fokus på sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i organisationens struktur defineres planlagte aktiviteter, ansvarsområder, arbejdsmetoder, prodcedurer, processer og ressourcer. 

Denne certificering understøtter Evoca Group's arbejde med at udbrede en kultur, hvor sikkerhed er i fokus, og hvor hele medarbejderstaben er involveret i at sikre, at ulykker undgås. Hermed beskytter vi vore menneskelige ressourcer, hvad der naturligvis vil have en afsmittende positiv effekt på vores forretning. 

Blandt de mest umiddelbare fordele er reduktionen af skader og ulykker, en arbejdsplads, hvor der skabes et bedre arbejdsmiljø, højere motivation blandt de ansatte, forbedret effektivitet og til slut styrker vores service overfor vore kunder.

Tre integrerede ledelsessystemer

BS OHSAS 18001-certificeringen, er fuldt kompatibel med de krav, der stilles i ISO 9001 vedr. etableringen af et system for kvalitetsledelse og med ISO 14001 vedr. etableringen af et system for miljøledelse. 

Evoca Group får derfor fordel af denne integration: mere effektiv intern koordination, ingen dobbelte kontroller, optimeret tidsforbrug på aktiviteter, der relaterer sig til det enkelte ledelsessystem. 

Og vigtigst af alt - det at stille opdaterede krav vedr. sundhed og sikkerhed i vores virksomhed, forbedrer det psykiske velvære hos vores medarbejdere og gør os til en mere professionel organisation. 

Download Certification BS OHSAS 18001

Vælg

tilbage til Virksomhed
N&W Global Vending