Virksomhed

Miljø

Omsorg for miljøet er en forpligtelse, der involverer os alle personligt og udgør grundlaget for alle vores aktiviteter. Respekten for miljøet skaber en mulighed for økonomisk og social udvikling i en renere, grønnere verden.

greener by nature

Evoca Group har været i front med miljøbevidsthed i mere end 20 år. Vi har med vores ISO 14001 miljøcertificering fra 1997 haft miljø som en integreret del af vores tankegang. Det tvinger os til at forbedre de opnåede resultater og foranlediger, at vi sætter os endnu mere ambitiøse mål.

Evoca Group producerer og markedsfører salgsautomater og superautomatiske kaffemaskiner ud fra den konstruktive filosofi, at pålidelighed og robusthed skal gå hånd i hånd med reduceret miljøpåvirkning i produktionen, i brugen og under afskaffelsen af produktet.

Download Miljøbrochure
Download 14001-godkendelse

For at opnå disse mål påtager vi os at:

Som resultat af nogle af de ovenfor nævnte handlinger har mange af vores salgsautomater opnået den bedste klassifikation inden for energiforbrug i henhold til EVA EMP-standarden.

EVA EMP beskriver en ensartet og objektiv metode til at måle energiforbruget i salgsautomater. Protokollen er designet til at dække alle vareautomater til mad- og drikkevarer, koldt og varmt, afkølet eller ej. For alle maskiner gælder det, at forbruget måles i både standby- og salgssituationer.

Vælg

tilbage til Virksomhed
N&W Global Vending